Viden om demens

Demens svækker hjernens funktion. Sygdommen rammer oftest ældre mennesker, men også yngre kan rammes.

Typiske symptomer på demens

En tidlig indsats kan gøre en stor forskel - derfor er det vigtigt at søge hjælp.

De første symptomer kan være:

 • Svækket hukommelse
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver
 • Problemer med sproget
 • Manglende orientering i tid og sted
 • Dårlig eller nedsat dømmekraft
 • Problemer med at tænke abstrakt
 • Forandringer i humør og adfærd
 • Ændringer i personligheden
 • Mangel på initiativ
 • Problemer med at huske, hvor ting er. 

Genkender du nogle af disse symptomer hos dig selv eller en af dine nærmeste, anbefaler vi, at du kontakter din læge.

Flere demenssygdomme kan behandles medicinsk, så sygdomsudviklingen forhales, og symptomerne mindskes. Derfor er det vigtigt at søge hjælp – en tidlig indsats kan gøre en stor forskel.

Anden sygdom eller helbredsmæssig tilstand kan udløse demenslignende symptomer, som kan behandles – fx depression, for lavt stofskifte, vitaminmangel og andet. Derfor er det vigtigt, at du kontakter din praktiserende læge, som kan undersøge dig og ved behov henvise dig til relevante specialister.  

Vidste du at...

 • Omkring 300 københavnere bliver diagnosticeret med demens hvert år? Og at cirka lige så mange københavnere lever med demens uden at vide det?

 • Op imod 300.000-400.000 personer i Danmark er nære pårørende til en person med demens?

 • At alder er den største risikofaktor for at udvikle demens, og de fleste mennesker med en demenssygdom er over 65 år gamle?

 • Den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark er demens? Demenssygdomme udvikler sig gradvis og er dødelige, men man kan leve med demens i mange år.

 • Demens ikke er én sygdom? Alzheimers sygdom er den hyppigste årsag til demens, men der findes næsten 200 andre sygdomme, der kan ledsages af demens eller kognitive forstyrrelser.

 • Du kan forebygge demens ved at spise sundt, bevæge dig og have et socialt liv?

Kognitiv stimulationsterapi og fysisk træning

Vis alle

Vi træner hjernen

Kognitiv stimulationsterapi (CST) er en psykosocial terapiform, som er udviklet af en række neuropsykologer i England. CST tager udgangspunkt i samtaler og aktiviteter under temaer som fx livshistorie, musik, venskaber, orientering og spil med tal.

CST er bygget op om 18 nøgleprincipper, som blandt andet tager udgangspunkt i mental stimulation, stimulering af sprog og sanser samt fokus på holdninger, tanker og associationer frem for fakta. Derudover har terapiformen fokus på struktur, trygge rammer og genkendelighed.

Studier viser, at kognitiv stimulationsterapi har positiv effekt på kognitive evner som sprog og koncentration hos mennesker med demens. Desuden kan metoden være med til at fastholde og endda forbedre deltagernes funktionsniveau. CST bidrager også til øget trivsel og livskvalitet hos deltagerne.

Vi træner kroppen

Moderat til hård fysisk træning kan virke forbedrende på de symptomer, som demenssygdommen medfører, fx nedsat initiativ, rastløshed, depression og søvnløshed. Samtidig bidrager fysisk træning og motion til at forebygge følgesygdomme som hjerte-/karsygdomme og diabetes.

I Center for Demens opbygger vi den fysiske træning, så den er genkendelig og overskuelig for deltagerne. Træningen består blandt andet af kondition, styrke og koordination. Derudover har vi fokus på at kombinere fysiske øvelser (fx rejse/sætte sig) med kognitive udfordringer (fx at nævne et ord, der begynder med et bestemt bogstav).

Nogle mennesker med demens har tendens til at motionere mindre end andre. Dette kan skyldes mangel på initiativ eller manglende evne til at finde vej. At fastholde sine fysiske ressourcer har betydning for identitetsfølelsen. Særligt hvis man altid har været fysisk aktiv.

Vi ser, at den fysiske træning har en positiv betydning for deltagerne. I en undersøgelse fra Syddansk Universitet udtaler deltagerne, at forløbet har givet dem mere energi, struktur og indhold i hverdagen.