For fagpersoner

Læs om, hvordan vi arbejder, og se eksempler på projekter og rapporter. Læs også mere om evidensbaseret viden, som vores tilbud bygger på.

Vi udvikler løbende tilbud, der kan gøre en forskel for mennesker med demens og deres pårørende.

I Center for Demens følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger (sst.dk) for omsorg og støtte til mennesker med demens.

Metoder, evalueringer og rapporter

Vis alle

Fysisk træning

Vores 15-ugers visiterede trænings- og rådgivningsforløb bygger på evidensbaseret viden om virkningerne af fysisk aktivitet hos mennesker med demens.

Tilrettelæggelsen af vores fysiske træning bygger blandt andet på erfaringer fra multicenter-studiet ADEX, hvor man har undersøgt effekten af moderat til hård fysisk træning hos personer med Alzheimers sygdom i let til moderat grad.

Studiet viste, at deltagerne oplevede en bedring i symptomer som depression, rastløshed og apati, og deltagerne fik forbedret kondition. På baggrund af disse erfaringer indeholder vores træning flere elementer af moderat til høj intensitet.

Læs om ADEX-studiet (videnscenterfordemens.dk)

Sundhedsstyrelsens har udarbejdet en række anbefalinger for fysisk aktivitet hos mennesker med demens. 

Læs træningsguiden (sst.dk)

Kognitiv stimulationsterapi

Kognitiv stimulationsterapi (CST) er en psykosocial terapiform, som er udviklet af en række neuropsykologer i England. CST tager udgangspunkt i tematiserede samtaler og aktiviteter.

Studier viser, at CST har en positiv effekt på kognitive evner som sprog og koncentration. Desuden kan metoden være med til at fastholde og endda forbedre deltagernes funktionsniveau. CST kan også være med til at øge trivsel og livskvalitet hos mennesker med mild til moderat demens.

Kognitiv stimulationsterapi bygger på 18 nøgleprincipper.

Læs mere om nøgleprincipperne (via.dk)

Evalueringer og rapporter

Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet har evalueret vores 15-ugers visitererede trænings- og rådgivningsforløb.

Evalueringen viste, at både deltagerne og de pårørende var meget tilfredse med forløbet. Deltagerne oplevede blandt andet, at de efter endt forløb var kommet i bedre fysisk form, og de oplevede samværet med de øvrige deltagere meget meningsfuldt og positivt.

De pårørende oplevede forløbet som et pusterum i hverdagen og havde fået et netværk, hvor de kunne udveksle erfaringer med andre pårørende.

Evalueringen omfatter 44 borgere med demens i det tidlige stadie, 13 pårørende, fem medarbejdere og en leder fra Center for Demens.

Læs hele rapporten (sdu.dk)

Oplev demens-tasken (undervisningsmateriale)

Lån vores Oplev demens-taske!

Oplev demens-tasken er et undervisningsværktøj udviklet i samarbejde mellem Center for Demens – Træning og Rådgivning og Team Enable i 2019. Team Enable er en virksomhed, der arbejder med at kombinere socialdesign, kropslig erfaring og oplysning, og har i flere år arbejdet med at fremme demensvenlige samfund. Oplev demens-tasken indeholder en række opgaver, der kan anvendes i undervisningssituationer, i pårørendegrupper, til supervision eller lignende.

Formål

Formålet med opgaverne er at give en kropslig oplevelse af nogle af de udfordringer, livet med demens kan medføre. Opgaverne er udformet således, at det ikke er muligt at løse dem ”korrekt”, hvilket skal illustrere de udfordringer, livet med demens typisk kan medføre. Hensigten er, at deltagerne gennem udførelsen af opgaverne reflekterer, stiller spørgsmål og diskuterer med udgangspunkt i hver deres oplevelse af livet med demens.

Målgruppe

Opgaverne er målrettet pårørende, studerende, fagpersonale eller lignende til rådgivning eller undervisning. På baggrund af erfaringer fra afprøvningen af opgaverne, fraråder Center for Demens at anvende opgaverne i gruppesammenhænge, hvor både personer med demens og pårørende deltager, da det kan skabe en del forvirring.
Center for Demens’ erfaringer er, at det giver anledning til en friere samtale, hvis grupperne opdeles. 

Udvikling og evaluering

Vi håber på, at Oplev demens-tasken kan være med til at inspirere, udvikle ny viden og skabe opmærksomhed om demens. Vi beder derfor alle, der har anvendt opgaverne til enten skriftligt eller mundtligt at besvare vores evalueringsspørgsmål, da vi gerne vil have feedback og udvide vores viden om taskens anvendelighed. Det tager ca. 5 minutter at besvare spørgsmålene og skemaet udleveres samtidig med tasken.

Kom godt i gang

Opgaverne er dit værktøj, og kan anvendes forskelligt alt efter, hvad din hensigt er med brugen af opgaverne. For at lette opstarten, inviterer vi altid til et introduktionsmøde i Center for Demens – træning og rådgivning, hvor vi gennemgår de forskellige opgaver. I tasken findes ligeledes en manual, der kan bruges som inspiration til, hvordan opgaverne kan igangsættes og hvilke spørgsmål du, som facilitator kan stille undervejs.

Vil du bruge oplev demens-tasken til din undervisning?

Kunne du være interesseret i at bruge Oplev demens-tasken til din undervisning mm., så kontakt os på telefon 23 81 75 75 eller på mail: centerfordemens@kk.dk og book en tid.