For fagpersoner

Læs om, hvordan vi arbejder, og se eksempler på projekter og rapporter. Læs også mere om evidensbaseret viden, som vores tilbud bygger på.

Vi udvikler løbende tilbud, der kan gøre en forskel for mennesker med demens og deres pårørende.

I Center for Demens følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger (sst.dk) for omsorg og støtte til mennesker med demens.

Metoder, evalueringer og rapporter

Fysisk træning

Vores 15-ugers visiterede trænings- og rådgivningsforløb bygger på evidensbaseret viden om virkningerne af fysisk aktivitet hos mennesker med demens.

Tilrettelæggelsen af vores fysiske træning bygger blandt andet på erfaringer fra multicenter-studiet ADEX, hvor man har undersøgt effekten af moderat til hård fysisk træning hos personer med Alzheimers sygdom i let til moderat grad.

Studiet viste, at deltagerne oplevede en bedring i symptomer som depression, rastløshed og apati, og deltagerne fik forbedret kondition. På baggrund af disse erfaringer indeholder vores træning flere elementer af moderat til høj intensitet.

Læs om ADEX-studiet (videnscenterfordemens.dk)

Sundhedsstyrelsens har udarbejdet en række anbefalinger for fysisk aktivitet hos mennesker med demens. 

Læs træningsguiden (sst.dk)

Kognitiv stimulationsterapi

Kognitiv stimulationsterapi (CST) er en psykosocial terapiform, som er udviklet af en række neuropsykologer i England. CST tager udgangspunkt i tematiserede samtaler og aktiviteter.

Studier viser, at CST har en positiv effekt på kognitive evner som sprog og koncentration. Desuden kan metoden være med til at fastholde og endda forbedre deltagernes funktionsniveau. CST kan også være med til at øge trivsel og livskvalitet hos mennesker med mild til moderat demens.

Kognitiv stimulationsterapi bygger på 18 nøgleprincipper.

Læs mere om nøgleprincipperne (via.dk)

Evalueringer og rapporter

Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet har evalueret vores 15-ugers visitererede trænings- og rådgivningsforløb.

Evalueringen viste, at både deltagerne og de pårørende var meget tilfredse med forløbet. Deltagerne oplevede blandt andet, at de efter endt forløb var kommet i bedre fysisk form, og de oplevede samværet med de øvrige deltagere meget meningsfuldt og positivt.

De pårørende oplevede forløbet som et pusterum i hverdagen og havde fået et netværk, hvor de kunne udveksle erfaringer med andre pårørende.

Evalueringen omfatter 44 borgere med demens i det tidlige stadie, 13 pårørende, fem medarbejdere og en leder fra Center for Demens.

Læs hele rapporten (sdu.dk)