Reager tidligt

Jo tidligere du opdager tegn på demens, jo større er chancen for at leve længere og med større livskvalitet.

Demens skal opdages så tidligt som muligt

Jo tidligere demens opdages, jo større er muligheden for at forhale symptomerne og forblive frisk i længere tid, og dermed sikre en større indflydelse på egen fremtid.

Godt 50 procent af alle ældre, der bor på plejehjem i København, har enten en demensdiagnose eller demenslignende symptomer. Demens påvirker både dem, der rammes af demens, men det påvirker også pårørende, da der ofte er tale om et langt sygdomsforløb, hvor de pårørende har store opgaver og ind imellem svære udfordringer, når sygdommen udvikler sig.

Taber du tit tråden?

Selvom demens er en dødelig sygdom, er der meget man kan gøre, hvis man sætter ind tidligt i forløbet. Derfor sætter Københavns Kommune løbende fokus på demens og de ti tegn, man skal være opmærksom på. 

Det tyder ikke på, at det er muligt at ophæve risikoen for at udvikle en demenssygdom, men en tidlig indsats kan til gengæld betyde, at personer med demens får bedre mulighed for at mestre egen sygdom og forhale funktionstab.

En tidlig indsats giver også personer med demens og deres pårørende mulighed for at få den rette støtte og rådgivning, der gør det muligt at få nogle gode år på trods af demenssygdommen. Og derfor skal vi reagere.

"Jo før man får en demensdiagnose, jo bedre kan vi hjælpe. Derfor opfordrer vi  københavnerne til at være opmærksomme på tegn på demens." – Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester.

Reager tidligt

En tidlig udredning betyder, at det er muligt at tilbyde fysisk træning og kognitiv stimulationsterapi, som holder hjernen i gang. Begge dele har stor betydning for forløbet af sygdommen og ikke mindst for livskvaliteten for både personen med demens og pårørende.