LÆR AT TACKLE-kursus

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et gratis kursus for dig, som er pårørende til en person med demens.

Når en person får en demenssygdom, betyder det en stor livsændring. Er du nærtstående, kan du opleve, at nye opgaver og bekymringer knytter sig til hverdagen som pårørende.

På kurset lærer du at passe på dig selv i en hverdag med sygdom tæt på. Du får et frirum, hvor du introduceres for konkrete værktøjer, som du kan bruge til at klare udfordringerne som pårørende.

Du vil på kurset møde andre i samme situation som dig selv, og I vil i løbet af kurset finde støtte i hinanden og udveksle erfaringer. Efter kurset inviteres du til et netværksmøde med deltagere fra dit hold, hvor I kan drøfte om og hvordan, I kan holde kontakt og støtte hinanden i fremtiden.

På kurset introduceres du bl.a. for redskaber til at

  • Håndtere stress
  • Håndtere træthed og dårlig søvn
  • Håndtere dårlig samvittighed og andre svære følelser
  • Skabe god kommunikation
  • Drage egenomsorg
  • Sætte dig selv mål - og nå dem.

Fra pårørende til pårørende

Kurset ledes af to frivillige instruktører, som er uddannede til at undervise på kurset og som har egne erfaringer som pårørende. Instruktørerne kender derfor til de belastninger, man kan opleve som pårørende, og har selv erfaring med at bruge redskaberne fra kurset.

Målgruppe

Kurset er til dig, der har demens tæt inde på livet og gerne vil have redskaber til at passe bedre på dig selv. Der holdes ét kursus årligt specifikt for unge pårørende til forældre med demens og ét kursus årligt for pårørende, på tværs af aldre, til mennesker med demens.

Kursus for alle pårørende

Kurset er for dig, som er pårørende til en person med demens. Kurset foregår i Center for Demens henover syv mandage startende den 25. oktober til og med den 6. december kl. 16.30 – 19.

På kurset møder du 10 – 12 andre pårørende til personer med demens. Der vil blive serveret let forplejning.

Tilmelding

Vil du tilmelde dig kurset, eller ønsker du mere information, er du er velkommen til at kontakte kursuskoordinator Stephanie Jøker Nielsen.

Kontakt

Stephanie Jøker Nielsen