Københavns Kommunes logo

Vores værdier

Her kan du læse om vores fælles kerneopgaver og værdier.

Læs om vores værdier, der kendetegner, hvordan vi møder borgerne, samarbejder i hverdagen, og hvad der kendetegner vores arbejdsplads.

  • Vores vigtigste opgave er at støtte borgere med demens og deres pårørende i at leve et så selvstændigt, meningsfuldt og trygt liv som muligt i alle faser af forløbet. Gennem fællesskab, personcentreret omsorg og en rehabiliterende tilgang bidrager vi til livskvalitet.

  • Vi vægter respekt, nærvær og involvering af det enkelte menneskes ressourcer højere end noget andet og tilstræber at udvikle ny viden gennem kreativitet, vedholdenhed og tæt samarbejde på tværs