Viden om demens

Demens svækker hjernens funktion. Sygdommen rammer oftest ældre mennesker, men også yngre kan rammes.

En tidlig indsats kan gøre en stor forskel  - derfor er det vigtigt at søge hjælp.

 De første symptomer kan være:
•    Svækket hukommelse
•    Besvær med at udføre velkendte opgaver
•    Problemer med sproget
•    Manglende orientering i tid og sted
•    Dårlig eller nedsat dømmekraft
•    Problemer med at tænke abstrakt
•    Forandringer i humør og adfærd
•    Ændringer i personligheden
•    Mangel på initiativ
•    Problemer med at huske, hvor tingene er. 

Genkender du nogle af disse symptomer hos dig selv eller en af dine nærmeste, så anbefaler vi, at du kontakter din læge.

Der er flere former for demenssygdomme, hvor der kan gives medicinsk behandling, så sygdomsudviklingen forhales, og symptomerne mindskes. Derfor er det vigtigt at søge hjælp - en tidlig indsats kan gøre en stor forskel.
 
Der kan også ligge en anden sygdom eller tilstand til grund for demenssymptomerne, som kan behandles - eksempelvis depression, for lavt stofskifte, vitaminmangel og andet. Dette vil din læge også kunne finde ud af.
 
Flere information til dig, der har demens, og dine pårørende: