Om

Københavns Kommune har en række tilbud for borgere med demens og deres pårørende.

Center for Demens - Træning og rådgivning ligger i De Gamles By på Nørrebro. Her kan du og dine pårørende få åben rådgivning, besøge vores inspirationslejlighed og få vejledning til at indrette dit hjem mere demensvenligt. Centret tilbyder også et visiterede forløb med træning og rådgivning

Du kan kontakte Center for Demens - Træning og rådgivning for yderligere information på telefon 23 81 75 75 mellem kl. 09.30 og 14.00, via e-mail sufkpcenterfordemens@suf.kk.dk eller du kan komme ind fra gaden. Adressen er Henrik Pontoppidans Vej 2B, 1. sal, 2200 København N

For at blive visiteret til tilbuddene skal du kontakte kommunens visitationtelefon 3366 3366.

Derudover er der til hvert lokalområde tilknyttet en demensfaglig rådgiver. De demensfaglige rådgivere tilbyder blandt andet pårørendegrupper for ægtefæller til et menneske med demens. Læs mere om pårørendegrupper her.